REAL LEGS (น่องเรียวเล็ก)

Real Legs

ท่าบริหารหลังทำ REAL LEGS

  1. ยืนตัวตรง บนขอบบันได ทิ้งน้ำหนักลงส้นเท้าไปด้านหลัง และยืดขาให้ตรง ค้างไว้ประมาณ 30 วินาที เพื่อให้กล้ามเนื้อคลายตัว

2. นั่งเหยียดขาไปด้านหน้าให้ตรง ใช้ผ้าขนหนูคล้องปลายเท้าและดึงเข้าหาตัว พยายามเกร็งขาให้ตรงห้ามงอเข่า ค้างไว้ประมาณ 30 วินาที ทำสลับข้างซ้าย-ขวา ไปมา ด้านละ 10 ครั้ง

3. ยืนห่างจากผนังประมาณ 1 ก้าว ก้าวขาข้างใดข้างหนึ่งไปด้านหน้า ใช้มือทั้งสองข้างดันฝาผนังไว้ แล้วเอนตัวไปด้านหน้า งอเข่าด้านหน้าเล็กน้อย ข้างด้านหลังส้นเท้าติดพื้นโดยห้ามงอเข่า ค้างไว้ประมาณ 30 วินาที ทำสลับซ้าย-ขวา ไปมา ด้านละ 10 ครั้ง

4. (ท่านี้ต้องมีผู้ช่วย) คนไข้นอนราบกับพื้น เหยียดขาตรง ให้ผู้ช่วยใช้ฝ่ามือดันปลายเท้า เข้าหาหน้าแข้ง โดยคนไข้พยายามเกร็งปลายเท้าต้านแรงดัน ทำค้างไว้ประมาณ 30 วินาที จำนวน 10 ครั้ง

ผลลัพธ์หลังทำ REAL LEGS

สอบถามเพิ่มเติม