CHELATION ล้างสารพิษ

ล้างสารพิษ Chelation

การทำคีเลชั่นนั้นเป็นการให้สารน้ำพร้อมทั้งสารที่เข้าไปจับโลหะหนักในร่างกายเพื่อกำจัดออกทางไต เดิมทีนั้นทางการแพทย์รู้จักแค่โรคมินามาตะ อิไตอิไต ที่เกิดจากมีสารปรอท และสารตะกั่ว สูงมาก แต่สำหรับปริมาณที่ไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเป็นโรคดังกล่าวมีการศึกษาพบว่าอาจเป็นสาเหตุให้เกิดโรคหลายๆอย่างที่ยังไม่สามารถหาสาเหตุที่ชัดเจนได้อย่างเช่น โรคอัลไซเมอร์ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ซึ่งพบว่ามีสารโลหะหนักในร่างกายในปริมาณที่สูงกว่าคนทั่วไปที่ไม่ป่วยเป็นโรคดังกล่าว

โลหะหนักในร่างกายนั้นมาจากไหน?

ในชีวิตประจำวันเราสัมผัสและได้รับโลหะหนักตลอดเวลาทั้งเวลาทำอาหาร หม้อ กะทะ เป็นส่วนประกอบของอะลูมินัม เครื่องสำอาง มีส่วนผสมของสารปรอท หรือแม้แต่วัสดุที่ใช้อุดฟันผุ เป็น อะมัลกัม ซึ่งเป็นส่วนประกอบของสารปรอท เวลาที่เราเคี้ยวอาหารจะเกิดการถูสัมผัสจะมีไอระเหยปรอทออกมา ฯลฯ จะเห็นได้ว่าในชีวิตประจำวันเราได้รับสารโลหะหนักตลอดเวลาทีละน้อยทีละน้อย เมื่อถึงระดับหนึ่งจึงก่อให้เกิดโรคต่างๆตามมา

โลหะหนักส่งผลเสียต่อร่างกายอย่างไร?

เมื่อร่างกายได้รับโลหะหนักจะไปสะสมตามเนื้อเยื่ออวัยวะต่างๆ ทำให้อวัยวะต่างๆทำงานผิดปกติ ตับมีหน้าที่ในการกำจัดสารพิษ เมื่อมีโลหะหนักมาสะสมในปริมาณมากจะทำให้การทำงานของตับผิดปกติไป เช่นเดียวกันกับที่ไต และอวัยวะอื่นๆที่โลหะหนักจะไปรบกวนการทำงานทำให้เกิดความผิดปกติของร่างกาย

ในเวลาปกติแล้วร่างกายสามารถกำจัดสารพิษต่างๆได้ด้วยตัวเองบางส่วนการทำ Chelation จะจับเอาโลหะหนักในกระแสเลือดขับออกทางไต ทำให้ร่างกายมีความสามารถในการขับสารพิษที่ตกค้างออกได้ดีขึ้นเมื่อเราได้รับคีเลชั่น อาจจะรู้สึกคล้ายกับจะไม่สบาย มีอาการมึนศีรษะไปจนถึงมีไข้ได้ ควรทำต่อเนื่องอย่างน้อย 5-10 ครั้งแต่ละครั้งห่างกัน 1 สัปดาห์ เมื่อครบแล้วอาจจะทำซ้ำได้อีกเมื่อเวลาผ่านไป 6 เดือน หรือ 1 ปี โดยการทำ chelation เป็นการให้สารน้ำทางหลอดเลือด ใช้เวลาประมาณ 1ชม ถึง 1 ชม ครึ่ง สามารถติดตามผลการรักษาได้จากการวัดระดับโลหะหนักในเลือด

ผลลัพธ์ของการทำคีเลชั่น

ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายดีขึ้นเพราะร่างกายไม่ต้องนำสารอาหารที่สำคัญไปใช้ในการกำจัดโลหะหนัก อาการผิดปกติที่หาสาเหตุไม่ได้เช่น ผื่นแพ้ จะดีขึ้น ช่วยให้คนที่ต้องการบำบัดโรคด้วยสเต็มเซลล์ได้ผลจากการฉีดสเต็มเซลล์ได้ดีขึ้น

สอบถามเพิ่มเติม