ปัญหาเซ็กส์เสื่อมในผู้หญิง หรือปัญหาเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในผู้หญิงก็มีได้เช่นเดียวกันค่ะ และซับซ้อนกว่าของคุณผู้ชายอีกด้วย เช่น ไม่มีความต้องการทางเพศหรือความต้องการทางเพศลดลง ไม่มีอารมณ์เวลาถูกกระตุ้นทางเพศ รู้สึกอึกอัดเวลามีเพศสัมพันธุ์ หรือไม่ถึงจุดสุดยอด เหล่านี้เป็นกลุ่มที่เรียกว่า Female Sexual Dysfunction บางท่านเรียก Sexual dissatisfaction โดยที่มีหลายสาเหตุ อาจเกิดจากคู่ครองขาดความรู้หรือไม่มีความเข้าใจ บางครั้งเกิดจากยาที่ใช้ จากการสำรวจในประเทศอเมริกาพบว่าผู้หญิงมีปัญหาเรื่องสมรรถภาพทางเพศถึง 43% โดยที่ปัญหานี้ไม่ได้ขึ้นกับอายุเพียงอย่างเดียว

อาการของการหย่อนสมรรถภาพทางเพศของผู้หญิง

เราแบ่งอาการต่างๆออกเป็น 4 ชนิด คือ

 • Hypoactive sexual desire disorder หมายถึงภาวะที่ไม่มีความต้องการทางเพศ ไม่สนใจในการมีเพศสัมพันธุ์
 • Sexual aversion disorder หมายถึงภาวะที่รังเกียจ หรือหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธุ์ มักจะเกิดหลังจากเหตุการณ์รุนแรงทางเพศ เช่นถูกทำร้ายร่างกายก่อนมีเพศสัมพันธุ์ หรือถูกกระทำชำเรา
 • female sexual arousal disorder หมายถึงมีความต้องการทางเพศเมื่อได้รับการกระตุ้นแล้วก็ไม่สามารถมีความตื่นเต้นทางเพศ
 • Female orgasmic disorder หมายถึงภาวะที่ผู้หญิงไม่สามารถถึงจุดสุดยอด
 • Dyspareunia หมายถึงการที่มีอาการเจ็บขณะมีเพศสัมพันธุ์
 • Vaginismus หมายถึงภาวะที่กล้ามเนื้อช่องคลอดมีอาการหดเกร็งเวลามีเพศสัมพันธุ์ ทำให้ร่วมเพศเต็มไปด้วยความลำบาก

ปัจจัยในการเกิดการหย่อนสมรรถภาพทางเพศของผู้หญิง

เรายังไม่ทราบถึงสาเหตุที่แน่ชัดแต่พบว่ามีปัจจัยหลายอย่างที่มีผล

 • โรคประจำตัวต่างๆที่มีผลต่อเรื่องของหลอดเลือดเป็นส่วนใหญ่ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเส้นเลือด หรือเกี่ยวกับฮอร์โมนในร่างกายเช่น วัยทอง
 • ความเครียด ความวิตกกังวล
 • การดื่มเหล้า สูบบุหรี่
 • การใช้ยาบางชนิด
 • คู่ครองหรือคู่นอนขาดประสบการณ์และความเข้าใจ

วิธีการรักษาปัญหาหย่อนสมรรถภาพทางเพศของผู้หญิง

หากไม่พบสาเหตุที่แก้ไขได้เช่นโรคประจำตัว การใช้ยาหรือปัญหาเรื่องฮอร์โมนการรักษาอาจจำเป็นต้องใช้หลายส่วนประกอบกัน โดยแบ่งเป็นส่วนของฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย

สำหรับฝ่ายหญิง

 1. สนับสนุนให้ใช้เครื่องมือหรือสื่อกระตุ้นให้เกิดอารมณ์ทางเพศ เช่น หนังสือ VDO วาบหวิว เครื่อง vibrator หรือกระตุ้นให้ช่วยตัวเองเพื่อที่จะได้เกิดอารมณ์ทางเพศ เปลี่ยนบรรยากาศในการมีเพศสัมพันธ์ เปลี่ยนท่า เปลี่ยนสถานที่ เมื่อเวลามีเพศสัมพันธ์ให้สร้างบรรยากาศที่โรแมนติก
 2. การป้องกันการเจ็บจากการมีเพศสัมพันธ์ เช่น การใช้สารหล่อลื่นเพื่อช่วยให้ฝ่ายหญิงไม่เจ็บ
 3. การฉีด Sensing Booster เป็นการฉีด Growth factor ที่ได้จากคนไข้มาฉีดที่บริเวณอวัยวะเพศหญิง ในบริเวณ Clitoris หรือ G spot ที่อยู่ภายในช่องคลอด เพื่อเพิ่มการไหลเวียนเลือดมายังบริเวณที่รับความรู้สึก ซึ่ง Sensing Booster นี้ได้มาจากเลือดของคนไข้จึงมั่นใจได้ว่าปลอดภัยไม่แพ้ ไม่เป็นอันตราย

สำหรับฝ่ายชาย

     เนื่องจากการมีเพศสัมพันธ์นั้นเป็นเรื่องของคนสองคนฝ่ายชายจึงมีส่วนช่วยได้มากโดยแนะนำให้ทั้งสองฝ่ายเปิดใจพูดคุยกันถึงเรื่องการมีเพศสัมพันธ์อย่างตรงไปตรงมาอาจให้แพทย์เป็นคนช่วยให้คำแนะนำ เรียนรู้ส่วนต่างๆของร่างกายของฝ่ายหญิงที่ไวต่อการกระตุ้น การตอบสนองของร่างกายเมื่อได้รับการกระตุ้นไปจนถึงรสนิยมความชอบของทั้งสองฝ่าย